Wymiary boiska: 105 m x 66 m

Trybuny: 5531 miejsc siedzących (trybuna zadaszona - 790, trybuna na łuku od rzeki Wisłok - 705, trybuna składana - 276, trybuna odkryta (na prostej) - 1560, trybuna na łuku od ul. Legionów - 2200)

 

  • stadion01
  • stadion02
  • stadion03
  • stadion04
  • stadion05
  • stadion06
  • stadion09
  • stadion11
  • stadion12