Regulamin III Nocnego Biegu Lotnika

Oświadczenie uczestnika - do pobrania

 

 Medal pamiątkowy dla każdego uczestnika biegu