Zaproszenie do składania ofert 2018-04-27

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni i prowadzenie sprzedaży akcesoriów basenowych i postawieniu urządzeń rozrywkowych małogabarytowych na terenie otwartym Kompleksu Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 


Zaproszenie do składania ofert 2018-04-27

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie otwartym Kompleksu Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 


Zaproszenie do składania ofert 2018-04-27

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie Kompleksu Basenów Kąpielowych w Krośnie przy ul. Bursaki 41.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1

 

Informacja o unieważnieniu postępowania (dodano 20-06-2018 r.)

 


Przetarg nieograniczony 2018-03-28

 

Przetarg nieograniczony

 

na usługę pn.: "Usługi przewozowe na zawody sportowe dzieci i młodzieży"

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert (dodano 05-04-2018 r.)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 05-04-2018 r.)

 


Przetarg nieograniczony 2017-03-24

 

Przetarg nieograniczony

 

na zadanie pn.: "Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl"

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczających z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy

Odpowiedź na pytania przesłane przez wykonawcę (2017-03-30)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 06-04-2017 r.)

 


 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer

 

Szkółki dla dzieci

MOSiR wspiera akcję: 

Google+