KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie  (MOSiR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, www.mosirkrosno.pl Numer NIP: 684-17-68-228 Numer: REGON: 000658981 (Nr telefonu kontaktowego – administracja 13 43 680 03, adres poczty elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
  MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa na podstawie
  1) Uchwały Nr IX/176/99 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie,
  2) Statutu MOSiRu nadanego Uchwałą Nr XVIII/389/04 Rady Miasta Krosna z dnia 24 marca 2004 r.
  3) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.
  W MOSiR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).   
 4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w MOSiR Krosno może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą.
  W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, wynikające z przepisów prawa zawartych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOSiR Krosno, przez okres wymagany w związku z kategorią archiwalną. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym umowy powierzenia.
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie posiada
wolne pomieszczenia do wynajęcia w Hali sportowo – widowiskowej MOSiR Krosno,
powierzchnia pomieszczeń 179 m2, z węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym i parkingiem.

Obiekt chroniony całodobowo. Doskonała lokalizacja.

Przeznaczenie pomieszczeń - biura, gabinety lekarskie, działalność handlowa.

Hala sportowo –widowiskowa ul. Bursaki 29, 38 -400 Krosno,
tel. 13 43 680 03, 13 43 621 23.

 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer

 

Lodowisko LIVE!


W przypadku braku obrazu proszę odświeżyć stronę
Kliknij w prawym dolnym rogu, aby powiększyć

Szkółki dla dzieci

MOSiR wspiera akcję:

 

Google+